TOMT NÅ: 11. til 16. april skal 115 delegater, observatører og gjester prege Clarion Hotel Ernst. Foto: Lars Hollerud
ERNST: Clarion Hotel Ernst fikk anbudet og blir base for Kirkemøtet de neste tre årene. Foto: Lars Hollerud

KRISTIANSAND: Det er noe av hva de skal drøfte, Kjetil Drangsholt og de 114 andre utsendingene som møtes til historiens første kirkemøte i Kristiansand.

De ankommer 11. april og drar 16., og vil i mellomtiden ha skrevet kirkehistorie.

Møtet på ærverdige Ernst hotell er nemlig det aller første der Kirkens høyeste organ ikke representerer statskirken.

Etter endringene i Grunnloven i mai i fjor, må også interne ordninger gjennomgås.

"Folkekirke — kirkefolk" er overskrift for hele møtet. Temaet vil bli spesielt belyst på plenumsdebatten nest siste dag.

— Tittelen er interessant. Til folkekirken hører jo alle døpte, i stor grad mennesker som oppsøker kirker ved høytidelige anledninger. Med kirkefolk har vi lett for å tenke på de som regelmessig oppsøker kirke og deltar i dens arbeid. Jeg håper vi ikke ender opp med et A- og et B-lag, sier Kjetil Drangsholt, medlem av Agder og Telemark bispedømmeråd og klar for sitt tredje kirkemøte.

Olje

Han anser oljesaken som den mest utfordrende.

Eller "Forsvarlig etisk forvaltning av norske petroleumsressurser og bruk av oljefondet - forslag til uttalelse", som temaet formelt heter.

— Noen kristne vil hevde at en troende bare skal befatte seg med troen og nåden. Det også. Men Jesus selv hadde omgang med fattige og utstøtte. Dette handler om mer rettferdig fordeling av ressurser, på havbunnen så vel som i banken, mener Drangsholt.

Han gir bispedømmerådkollega Øyvind Benestad kreditt for at saken kommer til behandling. Det var Benestad som under Kirkemøtet i 2009 reiste et forslag som Agder og Telemark bispedømmeråd har meldt inn til årets møte.

— Hva med oljeboring i Skagerrak?

— Det sier i alle fall jeg nei til. De ressursene som måtte være der, ligger trygt og godt på bunnen. Klimautslippene er mer enn høye nok. Samtidig må vi si noe om ressursene som er hentet opp og kjempe for at større andeler brukes bærekraftig i utviklingsland, altså på investeringer som kommer fattige mennesker til gode. Kirkemøtet vil utfordre partiene på dette foran høstens valg gjennom oppropet Klimavalg 2013, sier Drangsholt.

Velsignelse

Årets kirkemøte skal også utarbeide en liturgi for velsignelse av hus og hjem, styrke tilbud for aldergruppen 18 til 30 år, diskutere skråstolaer for diakoner, revidere valgordninger og drøfte den ferske utredningen om livssynsåpent samfunn.

Kirkemøtet innledes med gudstjeneste i domkirken, med preken av biskop Stein Reinertsen.

Vår blir det også.

I alle fall på Kilden lørdag 13. april.

Der skal 150 sangere synge kantaten "Visst skal våren komme".