• DYR TRANSPORT: Agder-politiet bruker mye tid og ressurser på å transportere fanger ut av landsdelen på grunn av plassmangel. Bildet er fra en transport med minibuss i Kristiansand i 2012. FOTO: Reidar Kollstad

Frakter fanger fra Agder til Nord-Norge

Vennesla-lensmannen mener det er stort behov for et nytt storfengsel i Agder.