• BEKYMRER: Det høye sykefraværet blant gravide kommunalt ansatte bekymrer prosjektleder Bjørg Elida Romedal i Kristiansand kommune. FOTO: Reidar Kollstad

Høyt sykefravær blant gravide

Gravide i Kristiansand kommune har mye høyere sykefravær enn gjennomsnittet i Norge.