• En frisklivskoordinator er tenkt plassert på det relativt nye Helsehuset i Lillesand. Til høyre den gamle middelskolen. FOTO: Jostein Blokhus

Etablerer frisklivssentral i Lillesand

Et enstemmig Lillesand bystyre har intensjon om å etablere en frisklivssentral fra nyttår. Ressurser, blant annet til en koordinator, skal skaffes innenfor rammene til de ulike sektorene.