• Overlege, styremedlem og forskningssjef ved Sørlandet sykehus, Frode Gallefoss leder arbeidet med å utrede universitetssykehus på Sørlandet. FOTO: Kjartan Bjelland

Utreder allerede universitetssykehus

— Gevinst for hele landsdelen.