• VIL HA: - Slike byområder vil vi ha flere av i Grimstad, sier ordfører Hans Antonsen om det populære lekeområdet foran sorenskrivergården. FOTO: Hildegunn Mellesmo Aslaksen

Slik skal Grimstad by bli ny

Grimstad skal få flere spisesteder, lekeplasser og møteplasser i sjøkanten. Bort skal tomme lagerbygg, asfalt og bilparkering.