• KREVER GJENNOMGANG: På Helsetilsynets nettsider fant Vidar Kleppe rapporten fra Tveit omsorgssenter om mangelfull forebygging og behandling av underernæring av pleietrengende i Kristiansand. Nå krever han at bystyret sørger for å bedre situasjonen, og at ordføreren setter i gang full gjennomgang. FOTO: Lars Hoen

Krever oppvask om eldres ernæring

I en rapport slår Helsetilsynet fast at Kristiansand kommune har mangelfulle rutiner for å forebygge og behandle underernæring hos eldre pleietrengende. Vidar Kleppe krever full oppvask.