• FORSIKTIG: Grete Faremo vil ikke svare på hvor et nytt Agder-fengsel vil bli plassert før rapporten fra Kriminalomsorgen er kvalitetssikret. Kvalitetssikringen skal etter planen være ferdig innen 1. juli 2013

- Positivt at mange melder sin interesse

Justisminister Grete Faremo foreløpig svært ordknapp om sannsynlig plassering av nytt Agder-fengsel.