• Fagdirektør Per Engstrand synes ikke det er grunnlag for noe fakkeltog i denne saken.

Ansatte frykter barnas sikkerhet

Gynekologer, jordmødre og barnesykepleiere opplever at det er utrygt for syke barn ved Sørlandet sykehus Arendal.