• DRAMATISK: Klinikksjef Oddvar Sæther ved Sørlandet sykehus har ledet en arbeidsgruppe som anbefaler å fjerne alle sengeplasser fra Distriktspsykiatriske sentre på Sørlandet. FOTO: Reidar Kollstad

Radikalt kuttforslag i psykiatrien

Samtlige sengeplasser ved Distriktspsykiatriske sentre på Sørlandet kan bli fjernet.