• BEREDSKAP: Åse Michaelsen (Frp) mener politikerne i Agder nå må samle seg for å sikre at Agder får hovedkvarteret hvis politidistrikter blir slått sammen.Her sammen med tidligere HV 07-sjef Stein Borgersen som hun har brukt som rådgiver. FOTO: Kjetil Reite

Foreslår beredskapssenter på Kjevik

Medlem av justiskomiteen, Åse Michaelsen (Frp), mener politikerne fra Agder må samarbeide for å få etablert et beredskapssenter på Kjevik.