• Hovedvannledningen ble skadet her i Uaglandsbukta, etter uhell ved gravearbeid.

Friskmelder drikkevannet i Kristiansand

Vannprøvene viser at drikkevannet i Kristiansand-området ikke er forurenset.