• Stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen har fått gjennomslag for å legge ned bomstasjonen i Valle, men regningen havner hos bilistene. FOTO: Johs. Bjørkeli

Bilistene betaler for fjerning av bom

Årsaken til at bomstasjonen i Valle ikke stenges før 1. februar er at bilistene først må betale inn kostnadene for fjerning av bommen.