• ANGRER: Helse- og sosialdirektør Lars Dahlen angrer på at han i fjor anbefalte å ta i mot færre flyktninger enn staten ba om.

Mener Kristiansand bør ta i mot 560 nye flyktninger

I fjor anbefalte helse— og sosialdirektøren politikerne å si nei til å bosette det antall flyktninger staten ba om. Det plaget ham mye.