• Gaute Grassvoll (til venstre), overlege på akuttpost for psykiske lidelser på Sørlandet sykehus i Kristiansand, og Håvard Berge, koordinator for hasjavvenning i Kristiansand kommune, opplever et økende trykk av unge mennesker som pådrar seg psykiske problemer etter bruk av cannabisstoffer, som hasj og marihuana. Her står de to ved Psykiatrisk akuttenhet 6.1 på Sørlandet sykehus i Kristiansand. FOTO: Torstein Øen

- Flere unge på Sørlandet blir psykotiske etter hasjrøyking

Hasjen og marihuanaen som omsettes på Sørlandet er nå betydelig sterkere og farligere enn for få år siden. Det har ført til flere psykiske problemer blant unge mennesker.