• Gimleveien 28 er ikke lenger et aldershjem. Derfor er bokstaver fjernet over inngangsdøra. FOTO: Vegard Damsgaard

Aldershjem viker for studenthjem

Gimle Aldershjem står for fall. På tomta er det planer om 40–50 studentkrypinn som skal styrke universitetsbyen.