• STRID: Er huset Solhaug langs Strøget på Birkeland bevaringsverdig eller ikke? FOTO: Jostein Blokhus

Protester mot riving og fortetting

Ett av de eldste bolighusene langs Strøget på Birkeland er vedtatt revet. Dette skal erstattes med 28 leiligheter fordelt på ni bygg på en tomt på totalt 4,7 mål. Protestene har ikke latt vente på seg.