• Bjart Gabrielsen trakk seg torsdag fra jobben som driftsenhetsleder Vest. Både tillitsvalgte og ledelse er overrasket over avgjørelsen. Gabrielsen blir i stillingen til det er funnet en erstatter. FOTO: Jarle R. Martinsen

- Beklagelig at han trekker seg

Hovedtillitsvalgt i Lister, Ingve Flikka, hadde sett fram til å få Bjart Gabrielsen som sjef i den nye driftsenheten i vest.