• TREDJE BARN: Hilde Senumstad Olsen har nettopp fått lille Eiril ved Sørlandet sykehus, men for fem år siden måtte hun fraktes til Rikshospitalet da det oppstod svangerskapskomplikasjoner i uke 26. FOTO: Jon Anders SKau

- Klart best å føde her

Hilde Senumstad Olsen (32) ble hastesendt til Rikshospitalet for å redde barnet sitt i uke 27 av svangerskapet, og håper at så få som mulig skal måtte gjennomgå det samme.