• Prosjektleder i Statens vegvesen, Asbjørn Heieraas, forklarte i formannskapet onsdag hvorfor de ønsker å bygge en ny Kjevikvei sør for rullebanen. De mener alternativet er best for nærmiljø og natur og at det er mest samfunnsøkonomisk. FOTO: Kjetil Reite

Tunnel under rullebanen vil koste 1,3 milliarder

Det vil være svært komplisert å bygge tunnel under rullebanen på Kjevik. I tillegg vil det bli dyrt og risikabelt.