• Fra før av er hovedbygningen på eiendommen Havbukta i Ny-Hellesund hevet med 20 centimeter for å forebygge vannskader ved høy sjø. Nå søkes det også om å heve annekset, som ligger til høyre i dette bildet. FOTO: PRIVAT

Får heve anneks i Havbukta

Annekset på eiendommen Havbukta ligger utsatt til for vannskader ved høy sjø, og skal derfor heves med 35 centimeter.