• Slik blir de 40 boligene liggende på dagens balløkke. Parkeringsplassen består, men deles mellom beboere og offentlig parkering. FOTO: Svensson Arkitekter AS

Bygger 40 boliger for unge

Kommunen bygger en husklynge for førstegangsetablerere rett ved Badmintonsenteret på Lund.