• Kystatlas FOTO: Kystatlas

Slått ned og sparket av guttegjeng i natt

Tre 19-åringer fra Kvinesdal ble i natt banket av fire menn i Konsmo. En av 19-åringene ble sparket i ansiktet mens han lå nede.