Vindmøller til Kvinesdal?

Agder Energi har startet et vindkraftprosjekt som kan resultere i et titalls vindmøller.