Prioriterer trafikkskadde foran andre

Fordi det ikke er nok plasser i spesialist-rehabiliteringen på Sørlandet spesial-sykehus i Kristiansand, må pasienter med hjerneskade etter trafikkulykker prioriteres høyere enn andre hjerneskadde.