- Bussen er svindyr

Det koster for mye å ta bussen, og den går altfor sjeldent. Det mener i hvert fall de misfornøyde busspassasjerene.