• FOTO: Jon Anders Møllen

Varslet uenighet med sin klient

Christer Ergas forsvarer, Thor Bache-Wiig, sier han ikke nødvendigvis er enig med sin klient i skyldspørsmålet, og ønsker åstedsbefaring.