• HOGST: Her kvistes det første treet i arbeidet med en ny E39-trasé. FOTO: KARI LEA HENNESTAD FOTO: Hennestad

E39-arbeid i gang

I går ble det første treet felt, og arbeidet med ny E39-trasé i Lindesnes er i gang.