Fyll og spetakkel på driftingtreff

Politiet måtte stri med villmannskjøring, fyll og spetakkel under et driftingtreff på Birkeland fredag kveld.