Troens Bevis styrker seg med kraftinntekter

I fremtiden bør Aril Edvardsen vurdere å be til Gud om mye regn. Deler av inntektene fra et planlagt elvekraftverk i Sarons dal vil nemlig tilfalle misjonsorganisasjonen hans.