Mopedulykke i Vennesla

En 17 år gammel mopedist ble brakt til Sørlandet sykehus i Kristiansand med armbrudd etter en mopedulykke ved Vennesla frikirke fredag kveld.