• FOTO: LARS HOEN FOTO: Lars Hoen

Vil sende politikerne på skolebenken

Grimstadordfører Hans Antonsen lage en egen "politikerskole for alle heltidspolitikere på Agder. Han mener politikere på Sørlandet kan altfor lite om samfunnet de er satt til å styre.