Varsler vaksinering mot dyresykdommen blåtunge

Landbruks— og matdepartementet (LMD) varsler at det kan bli aktuelt å sette i verk obligatorisk vaksinering mot dyresykdommen blåtunge, som rammer drøvtyggere.