• - Nå må vi konsentrere oss om hva vi kan få til av politikk, sier KrFs nestleder Dagrun Eriksen. - All denne støyen omkring konfliktene gjør meg bare fortvilet. FOTO: Tone Sandberg

- Jeg er ikke opptatt av at vi skal være gode venner, men levere politikk

Dagrun Eriksen var årsak til Per Sandbergs voldsomme utfall mot KrF. Sammen med en smørbrødliste av trøbbelsaker danner det bakteppet når samarbeidspartiene møtes i Nydalen tirsdag.