• MILEPÆL: Åpningen av de to endestrekningene er den første milepælen for veibyggerne, men uten noen stor markering, forteller pressetalsmann Kyrre Lian (tv) hos hovedentreprenør CJV E18 og informasjonsdirektør Lars Gunnar Nag hos kontraktshaver Agder OPS Vegselskap AS. Her er de avbildet mot øst på Risdal bru ved Bergemoen rett vest for Grimstad sentrum. FOTO: Vidar Fløde

Store penger i spill

Når 10 kilometer ny fire felts motorvei tas i bruk i løpet av helgen, starter pengeflommen fra staten til veibyggerne.