Brann på Vatnestrøm

Igjen brenner det like ved Oggevatn.