Politiloggen 14.12.08

Politiet har hatt en relativt rolig dag.