KRISTIANSAND — Mange ble imponert over sørlendingens engasjement og oppslutning da de var i Oslo, sier Svein Inge Olsen, en av hovedmennene bak Protestfestivalen. Selv om mange kom med ufine rop til sørlendingene, hørte Olsen at mange av motdemonstrantene snakket seg imellom og også var tydelig imponert.- Sørlendingene har blitt beskyldt for å være sidrompa og trege. Dette viste at de kan engasjeres, og det er kjempe positivt, sier Olsen. Han tror ikke demonstrasjonene befester myten om den erkekonservative sørlendingen, snarere tvert imot.Det var Olsen som sammen med Kai Erland reagerte på at kristenfolket ikke lot seg engasjere av den nye ekteskapsloven. Etter leserinnlegg i ulike aviser kom vekkelsen rundt i de ulike menighetene.- Vi er overrasket over at det ble så stort gjennomslag. Det viktigste er at folk sier tydelig fra hva de mener, og her ble det gjort til fulle.