OVERGANGSBOLIGER: De siste måneders debatt vedrørende plassering av overgangsboliger i Kristiansand har avslørt hvilken dobbeltmoral som hersker i denne byen. Den mest amatørmessige opptredenen i dobbeltmoralens uverdige spill er iscenesatt av våre egne politikere. På Presteheia har det nemlig hersket en frykt for overgangsboliger på lik linje med frykten politikerne har hatt for beboerne på, nettopp — Presteheia. For det er nemlig det denne saken handler om. Frykt! Og frykt kan, som kjent, deles i to kategorier: reell frykt og innbilt frykt. Beboerne på Presteheia hadde kun en innbilt frykt å forholde seg til. Rapporter fra de byene som har overgangsboliger forteller at livet forløper som normalt blant beboerne i nærområdene. I Norge er det seks overgangsboliger; i Bodø, Stavanger, Bergen, Drammen samt to i Oslo. I tillegg til at boligene er døgnbemannet, er alle fangene sikkerhetsklarert. All lobbyvirksomhet som har pågått de siste måneder har ført fram. Det er en prestasjon i seg selv å stå løpet ut. «Prestasjonsheia» har derfor grunn til å være stolte over innsatsen, nå som plasseringen av overgangsboligene er lagt til Grim. Men det er absolutt grunn til å stille spørsmål om ikke enkelte beboere på Presteheia også burde sikkerhetsklareres. Etter min oppfatning utgjør de nemlig en fare, om ikke annet enn for seg selv. Sneversyn fører som kjent til at gangsynet blir redusert, og da er det lett å ty til frykt når argumentene ikke holder vann. Det hele grenser til dumskap, og er det noe man bør frykte i denne verden, så er det nettopp den. Dumskapen opptrer nemlig med en uforutsigbarhet, ikke helt ulikt kommunens behandling av denne saken. Det er, etter min oppfatning, en reell grunn til å frykte fremtidige saksbehandlinger utført av byens styrende organer. Etter min mening lyder karakteren så langt i valgperioden - ikke bestått. Enkelte politikere, med ordføreren i spissen, opplevde nok utfallet i den opphetede debatten som en reell frykt. Dilemmaet handler nemlig om stemmesanking, og frykten for tap av stemmer er reell. For, det som er helt sikkert, er at Per Sigurd Sørensen hadde mistet mange stemmer hvis utfallet hadde blitt et annet. Det interessante er at han mistet samtlige på Grim, men det alvorlige er at han mistet all troverdighet. Og det, kjære ordfører, det er alvorlig. Det hersker liten tvil om at Presteheia er et viktig valgområde for Høyre. Da er det også lett å ty til minste motstands vei. Nei - skaff deg en ryggrad, Sørensen. Det kommer nok flere tøffe saker fremover, og da gjelder det å løfte blikket for å se hvem som har gjort seg fortjent til en voksen opptreden fra byens folkevalgte. Hvis ikke er jeg redd for at ordførerkontoret kommer til å fortone seg som en overgangsbolig for din del. Kjell-Ove KlausetKristiansand