Redusert vakthold i morgen

Securitas i Aust— og Vest-Agder vil fra lørdag klokken 06.00 bli tatt ut i streik etter at meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service i forbindelse med lønnsoppgjøret, ikke førte frem til en løsning.