• 600 REINSDYR: Under tellingen av villrein seinhøstes 2008 ble dette fotoet tatt fra helikopter av ca. 600 dyr øst for Hovden. FOTO: SNO/JON ERLING SKÅTAN.

4000 reinsdyr i Setesdalsheiene

Fotografering fra helikopter og radiosendere gjør at Statens Naturoppsyn holder tellingen på villreinbestanden i Setesdalsheiene.