• FOTO: Tormod Flem Vegge

Ny runde om Erkleiv skole

Opposisjonen i bystyret krevde onsdag lovlighetskontroll av nedleggingsvedtaket.