• Havarerte: Til venstre står ambulansen som havarerte i begynnelsen av måneden, ved siden av står de som har havarert det siste året. FOTO: Torstein en

Må holde ambulanser kunstig i live

Onsdag havarerte den siste av tre to-båreambulanser ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Den nest siste står på verksted, og er i så dårlig forfatning at PTSS-leder Helge Abrahmsen helst vil parkere den for alltid, mens den tredje er henvist til de evige jaktmarker.