Forlot bilen etter utforkjøring

Kjørte inn i stolpe på Lund i Kristiansand.