• UNGDOM I ARBEID: Kari Henriksen er glad for regjeringens satsing på å få flere ungdom ut i arbeid. FOTO: Kristin Ellefsen

Vest-Agder prøvefylke for å få ungdom i jobb

Regjeringen vil innføre en forsterka og mer målretta innsats for å få unge i arbeid, og fra 2013 opprettes det egne kontaktpersoner som skal følge opp unge arbeidsledige ved de største Nav-kontorene. Vest-Agder er en av fire fylker som er med i denne prøveordningen.