• DISKUTERER KONSESJONSOMRÅDE: Her, sydvest for Oksøy fyr, planlegger (fra venstre) Bård Georg Karlsen, Frode Andersen og Frode Stokkeland å opprette et havbeiteområde for hummer. Hvis planene går i orden skal det settes 400.000 hummeryngel i dette området. FOTO: Sondre Steen Holvik

Vil sette ut 400.000 hummeryngel

En gruppe hobby— og kystfiskere fra Flekkerøy søker om å få opprette et seks kvadratkilometer stort havbeite for hummer sydvest for Oksøy.