Mistet en nær venn

Fungerende stabssjef Bård Austad (49) var omgangsvenn og kollega av avdøde Børge Ivarsen (48).