Slått med kølle av mopedtyv

I forsøket på å stoppe mopedtyven, ble eieren slått med noe som skal ha vært en gummikølle.