• HISTORISK AVTALE: Forsvarminister Grete Faremo(midten) håper avtalen mellom UiA og Luftforsvaret kan etterfølges andre steder i Norge. Generalinspektøren for Luftforsvaret, Finn Kristian Hannestad og UiA- rektor Torunn Lauvdal signerer avtalen. FOTO: HANS JACOB BREKKE FOTO: Hans Jacob Brekke

UiA-samarbeid som mal for Forsvaret

fredag signerte UiA-rektor Torunn Lauvdal og Generalinspektøren for Luftforsvaret en samarbeidsavtale om flyteknisk utdanning i Agder. Avtalen er enestående i Norge.