• TRAFIKKSIKKERHET: Administrasjonen i Lillesand mener gjenåpning av dette veistykket vil medføre risiko for myke trafikanter. ARKIVFOTO: HANS JACOB BREKKE FOTO: Hans Jacob Brekke

Rådmann anbefaler stengt vei

Administrasjonen i Lillesand kommune anmoder lokalpolitikerne om holde fylkesvei 402 stengt for gjennomkjøring.